Wednesday, March 21, 2012

Jadual Kenaikan Gaji DG41 Mengikut SSM 2012


Berikut merupakan Jadual Gaji DG41 mengikut SSM 2012 sebelum dan selepas kenaikan 13 peratus dan Kenaikan Gaji Tahunan. Gaji pada T1(Merah) adalah gaji permulaan yang juga merupakan kadar gaji SSM yang lama. Kadar ini kemudiannya berubah selepas kenaikan 13 peratus. So, maknanya gaji baru pada Januari 2012 adalah RM1916.31.

Setiap tahun gaji akan berubah mengikut Kenaikan Gaji Tahunan. Gred DG41 akan mendapat Kenaikan Gaji Tahunan sebanyak RM225.00 dan ini menyebabkan gaji bagi gred ini pada 2012 akan berubah pada kadar RM2141.31. Perubahan ini adalah berdasarkan tarikh kenaikan gaji masing-masing

Apa Pendapat Anda?

No comments:

Terbaik Dari Ping Busuk